Cenník

Cenník za starostlivosť a pobyt v jasliach, stravu a ostatné služby


Cenník pravidelná celodenná celomesačná opatera (denne od 07.00 hod. do 17.00 hod.)

  • cez štátny príspevok 280,- EUR + 2.00,- EUR/deň denná strava (spolu 320,- EUR mesačne)
  • samoplatca 240,- EUR + 2.00,- EUR/deň denná strava (spolu 280,- EUR mesačne)

 

Cenník pravidelná poldenná celomesačná opatera (denne od 07.00 hod. do 12.00 hod.)

  • samoplatca 180,- EUR + 2.00,- EUR/deň denná strava (spolu 220,- EUR mesačne)

 

Cenník za občasnú starostlivosť o dieťa

  • Hodinová dochádzka 3.00,- EUR/1 hodina (obed sa zabezpečuje na základe dohovoru vždy deň vopred)

 

Cena za stravu 

  • 2,00 EUR/1 deň (desiata, obed a olovrant, pitný režim, ovocie a ovocné šťavy, zelenina)

Možnosť čerpania rodičovského príspevku do 3 rokov dieťaťa vo výške 280,00 € na mesiac, ktorý poskytuje Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny SR na starostlivosť o dieťa.


  • poplatok za celomesačnú starostlivosť treba uhradiť do 15. dňa predošlého mesiaca v hotovosti
  • v prípade neuhradenia poplatku Vaše miesto bude ponúknuté inému záujemcovi
  • rezervácia miesta je účtovaná poplatkom 100,- Euro