Denný režim

od 06.30 hod. do 08.00 hod. Čas schádzania sa privítanie detí, hry, ranný kruh, ranné cvičenie


od 08.30 hod. do 09.00 hod. Desiata, hygiena. Vzdelávacia činnosť. Príprava na pobyt vonku.


od 09.30 hod. do 11.00 hod. Pobyt vonku (podľa počasia).


od 11.30 hod. do 12.00 hod. Osobná hygiena, obed. Príprava na odpočinok, odpočinok detí.


od 14.30 hod. do 15.00 hod. Prebúdzanie detí, olovrant.


do 16:00 hod. Pobyt vonku (podľa počasia).


o 17.00 hod. Uzatvorenie prevádzky.